Šovasar Jūrmalas meiteņu basketbola dzīvē notika vēl nebijis pasākums. No 1. līdz 7. augustam mūsu pilsētā tika rīkota meiteņu basketbola nometne, piedaloties Zviedrijas pilsētas Huskvarna komandai „Forum Fighters”. Nedēļas garumā veidojās sadraudzība gan starp abu komandu spēlētājām, gan treneriem. Tika rīkoti kopējie un individuālie treniņi, organizēti atpūtas pasākumi, dažādi konkursi un sacensības ar sponsoru dāvātajām piemiņas balvām. Nometnes beigās tika izspēlētas arī savstarpējās draudzības spēles.

Vislielāko ieguvumu jūrmalnieces guva iepazīstot citas valsts kultūru, citas tautas jauniešu mentalitāti un dzīves uztveri gan sacensību laukumā, gan ārpus tā. Jūrmalas komandas meitenēm tā bija vienreizēja iespēja nedēļas garumā iegūt jaunus draugus, pielietot un pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un iegūt neatsveramu dzīves pieredzi turpmākajai izaugsmei.

Previous ArticleNext Article